14.11.2016

ÇELİKLERE NEDEN YANGIN YALITIMI YAPILMALIDIR

Yangınlarda karşılaşılan yüksek sıcaklıklar, çelik yapı malzemelerinin mekanik özeliklerinde önemli değişmelere ve bu malzemelerde önemli genleşmelere yol açar. Deneyler, sıcaklık arttıkça karbon çeliğinde akma sınırının düştüğünü ve belirli bir sıcaklıktan sonra artık akma sınırı oluşmadığını göstermiştir. Bunun anlamı, normal sıcaklıklara kıyasla plastik şekil değiştirmelerin daha düşük gerilmeler altında yer almaya başladığı ve aynı gerilme altında toplam şekil değiştirmenin daha büyük olduğudur.

Çeliğin çekme mukavemeti başlangıçta 150~300 °C değerlerinde biraz arttıktan sonra, daha yüksek sıcaklıklarda hızla azalır ve yangınlarda kolayca erişilen 550°C sıcaklığında emniyet gerilmesinin altına düşer.

Yönetmeliklere göre, çelik kolon ve kirişlerin yangın durumunda özelliklerini kaybetmemesi için yangına karşı yalıtılması gerekmektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte ikinci bölüm madde 23 te ve uluslararası kabul edilen standartlarda “Çevreye yangın yayma tehlikesi olmayan ve yangın sırasında içindeki yanıcı maddeler çelik elemanlarında 540 °C üzerinde bir sıcaklık artışına sebep olmayacak bütün çelik yapılar, yangına karşı dayanıklı kabul edilir. Alanı 5000 m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir” denilmektedir. Yine yönetmeliğe göre yüksekliği 30.5 metreden fazla olan binalarda kiriş ve kolonlar yangına 120 dakika, yüksekliği 21.5 m’den fazla ve 30.5 m’den az olan binalarda kiriş ve kolonlar yangına 90 dakika, yüksekliği 21.5 m’den az olan binalarda 60 dakika dayanıklı olmalıdır. 

DİĞER YARARLI BİLGİLER
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ